top of page
Hoff Emynau Volume 4 (Choir: CF1)

Hoff Emynau Volume 4 (Choir: CF1)

The fourth in this series of such passion and warmth has been recorded by Côr CF1, a choir formed in 2002, its members coming from all over the country to make their home in Cardiff. Eilir Owen Griffiths, musical director and composer, has conducted the choir since its inception and under his leadership they have gained several awards. They were particularly pleased to win first prize in the Mixed Choir category at the National Eisteddfod in Anglesey in 2017, in addition to winning the National Choir of the Year competition in 2014. Their singing can also be heard in the Millenium Stadium, before rugby matches

 

Hymns:

 

1. Tydi a Roddaist
     Tydi a roddaist liw i'r wawr  

 

2. Maes-Gwyn
     O fendigaid Geidwad

 

3. Cwm Rhondda
     Wele’n sefyll rhwng y myrtwydd

 

4. Bryn Myrddin
     Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldeb

 

5. Rhyd-y-Groes
     O gorfoleddwn oll yn awr

 

6. Diolch â Chân
     Arglwydd mawr y nef a’r ddaear

 

7. Crimond
     Yr Arglwydd yw fy mugail da

 

8. Duke Street
     Brwydra bob dydd, cryfha dy ffydd

 

9. Converse                                
     O! 'r fath gyfaill ydyw'r Iesu

 

10. Pantyfedwen
     Tydi a wnaeth y wyrth, O! Grist

 

11. Ceiswch yn Gyntaf
     Ceiswch yn gyntaf deyrnas ein Duw

 

12. Janice (Plaisir d’amour)
     O Dduw, ein Tad
 
13. Diolch, Diolch, Iesu
     Fedra i fyth mo’i amau

 

14. Diogel wyf
     Os heddwch fel afon

    £10.00Price
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page