top of page
Hoff Emynau Volume 5 (Choir: Côr Hen Nodiant)

Hoff Emynau Volume 5 (Choir: Côr Hen Nodiant)

Volume 5 of Best Loved Hymns is sung by Côr Hen Nodiant, of Cardiff.

 

Côr Hen Nodiant is one of Wales' most successful competitive choirs. Under the leadership of Huw Foulkes, they have created this CD of 15 traditional Welsh hymns. In addittion, the accompanying book contains the words and music of those well-loved hymns with background notes on the lives of their composers and authors. This listing of hymns includes six hymns by William Williams, Pantycelyn. a tribute to one who is generally seens as Wales' most famous hymn writer.

 

Hymns:

 

St Elizabeth: Dyro inni weld o’r newydd 2 

Dies Irae: O Arglwydd grasol, trugarha

Miles Lane: Dyrchafer enw Iesu

Mawl Gân: Diolch i ti, yr hollalluog Dduw

Abends: Rwy’n dewis Iesu a’i farwol glwy

Hyfrydol: O llefara, addfwyn Iesu

Hyder: Disgyn, Iesu, o’th gynteddoedd

Rheidol: Cofia’n gwlad, Benllywydd tirion

Ballerma: Mae ’ngolwg acw tua’r wlad

Y Ddôl: Fy Nhad o’r nef, O gwrando ’nghri

Aberystwyth: Iesu, cyfaill f’enaid i

Pennant: Gorchudd ar dy bethau mawrion

Blaenwern: Tyred, Iesu, i’r anialwch

Manley Park: Rho im yr hedd, na ŵyr y byd amdano

Builth: Rhagluniaeth fawr y nef

    £10.00Price
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page