top of page
Hoff Emynau Volume 8 (Choir: Cor Dre)

Hoff Emynau Volume 8 (Choir: Cor Dre)

Côr Dre from Caernafon, under the leadership of Sian Wheray, have created a CD of 15 much-loved hymns. As well as the CD, the accompanying book contains the words and music of those hymns which have become our heritage, with background notes on the lives of their composers and authors.

 

Hymns:

 • Joanna

Effengyl tangenefedd, O rhed dros y byd

 • Bryngolau

O Dywysog in tangnefedd

 • Rheidol

Cofia 'n gwlad, Benllywdd tirion

 • Rhys

Rho I'm yr gedd an wyr byd amdano

 • Meinir

Ein Tad wyt ti, O uchel Ior

 • Tal-y-llyn

O Dduw, in craig a 'n noddfa

 • Weimar

Dragwyddol, hollalluog Ior

 • Henryd

Dwed, a flinaist ar y gormes

 • Blaencefn

Gwrando di, O dduw'r cenhedloedd

 • Gnoll Avenue

N'ad i'r gwyntoedd crqf, dychrynllyd

 • Tangnefedd

Duw a Thad yr holl genhedloedd

 • Wareham

Dduw Ior in tadau, nefol Dad

 • Capel y Ddol

Chwillio amdanat, addfwyn Arglwydd

 • Sirioldeb

Un fendith dyro im

 • Dona La Pace

Dyro Dangnefedd, O Arglwydd

 

  £10.00Price
  Product Page: Stores_Product_Widget
  bottom of page