top of page

CROESO I GORAU CYMRU

Home: Welcome

Featured Products

Home: Stores_Slider_Gallery_Widget

          YNGLŶN Â 'R GERDDORIAETH

                  ABOUT THE MUSIC

 

Ar hyn o bryd mae 8 gyfrol yn y gyfres hon o Hoff Emynau ar gael am £10.00 yr un gan gynnwys p.& p.

Mae pob un yn cynnwys CD a llyfryn. Mae pob CD yn cynnwys y gorau o’r emynau sydd wedi eu canu yng nghapeli ac eglwysi Cymru dros gyfnod o 200 mlynedd a mwy. 

 

Mae’r llyfrynau yn cynnwys y geiriau a’r gerddoriaeth ynghyd â nodiadau byrion yn Gymraeg a Saesneg, sydd yn cyflwyno bywyd a gwaith y cyfansoddwyr a’r awduron hynny sydd wedi cyfrannu at ein hetifeddiaeth a gwneud Cymru yn wlad y gân. 

 

Mae pob CD, sy’n cyflwyno lleisiau corau adnabyddus, yn dwyn i gof yr hyn a glwyid dros Gymru benbaladr bob Sul. Mae'r canu yn ogoneddus ac yn codi’r ysbryd i entrychion llawenydd a phleser - yn enwedig pan fyddwch yn teithio mewn car. Bydd y cyfansoddiadau hyn yn eu cloriau hardd lliwgar yn addurno pob silff lyfrau wrth i chi gasglu‘r set gyflawn a chreu gwaddol parhaol i chi eich hunain.

 

Byd Caniadaeth y Cysegr ar gael bob tro rydych chi eisiau gwrando arno.

                                                                                        ~~~


There are 8 recordings in this series of well-loved hymns, each costing £10.00 inclusive of p. & p.

Each purchase consists of a CD and booklet. Every CD contains 15 of the very best of those hymns which have been sung in the chapels and churches of Wales for 200 years and more.

 

The booklets contain the words and music of the hymns and they are accompanied by short notes in Welsh and English on their authors and composers. These bring to life those extraordinary, men and women who crafted our heritage and created a nation of song.

 

Each CD, sung by a well-known choir to organ accompaniment, recalls what has been heard across Wales each Sunday. To hear this singing is euphoric, lifting the soul with a never-ending source of joy and pleasure –  particularly rewarding when travelling by car. The set of books in their beautiful covers will grace any bookshelf as you build up this unique collection and create a lasting legacy. 

 

And Songs of Praise will be at your fingertips whenever you desire.

 

To make your purchase, please click on the book of your choice and to make a second selection click on next or previous 

Home: Inner_about

    CONTACT

    We welcome any enquiries regarding ordering our publications or any general requests. We always welcome suggestions or comments.

    Home: Contact

    Your details were sent successfully!

    bottom of page